Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring inzake gegevensbescherming onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch vastgelegd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon wordt vermeld. Verder heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analytische tools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; surfgedrag is niet naar jou te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacybeleid

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

KLIVATEC GmbH

Thyssenstraße 93
46535 Dinslaken

Telefon: 02064 7788510

E-Mail: kontakt@klivatec.de

Btw-identificatienummer:: DE316985071

KLIVATEC GmbH wordt vertegenwoordigd door: Directeur: Jessica Kolman

Registratierechtbank: Amtsgericht Duisburg

Registernummer: HRB 30211

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, gebruikt deze site een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er een verplichting is om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso) te sturen na het sluiten van een op vergoedingen gebaseerd contract, zijn deze gegevens vereist voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties met gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Met versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplicht om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het verzenden van ongevraagde advertenties, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijdstip van het serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. We zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die plaatsvonden tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u invoert in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt aangemeld. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

In het geval van belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen we het e-mailadres gebruiken dat tijdens de registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, is gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt elke toestemming die u hebt gegeven op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen uit te voeren. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de service te gebruiken of om deze te factureren.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor online winkels, dealers en verzending van goederen

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Online-Shops, Händler und Warenversand

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat is belast met de levering van de goederen of de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lid b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bank die belast is met de betalingsverwerking.

De gegevens worden niet verder verzonden, of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lid b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

4. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser Plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browser plug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics deaktivieren.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Bestellingsgegevens verwerken

We hebben een contract voor gegevensverwerking met Google gesloten en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Demografie in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het punt “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Google AdWords en Google-conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we wat bekend staat als het bijhouden van conversies. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-adverteerders. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door eenvoudigweg de Google Conversion Tracking-cookie in uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

“Conversiecookies” worden opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevensinvoer op onze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google naar de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

CONTACT

Bel ons gewoon op of maak gebruik van een van onze diensten.
Wij beantwoorden al uw vragen!

+31 6 84 81 77 83 Werkdagen 9-17 uur

Verzoek om teruggebeld te worden
Hoe kunnen we u helpen?

Gebruik ons terugbelverzoek en onze expert belt u terug op het tijdstip van uw keuze.

  * Verplich veld

  Hartelijk dank! Uw gegevens zijn succesvol ingediend

  Wij zullen binnenkort contact met u opnemen.

  Bericht verzenden
  Hoe kunnen we u helpen?

  Stuur ons een bericht en onze expert zal contact met u opnemen.

   * Verplich veld

   Hartelijk dank! Uw gegevens zijn succesvol ingediend

   Wij zullen binnenkort contact met u opnemen.

   Abonneer u op onze nieuwsbrief
   Hoe kunnen we u helpen?

   Ontvang informatie en updates over ons aanbod